Chính sách truyền thông xã hội

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét của bạn trên trang của chúng tôi nhưng chúng tôi yêu cầu bạn giúp chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khoẻ. Vui lòng xem xét những hướng dẫn này trước khi bình luận. Chúng tôi sẽ xóa mọi nhận xét có thể vi phạm Nguyên tắc.

Chúng tôi rất vui khi bạn nhận xét và gắn thẻ bạn bè cùng gia đình vào các bài đăng của chúng tôi, nhưng chúng tôi yêu cầu bạn không:

 • chứng thực sản phẩm của chúng tôi nếu bạn là:

  • nhân viên hoặc nhà thầu của cơ quan chính phủ, bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe

  • bác sĩ y tế, chuyên gia y tế hoặc nhà nghiên cứu y tế

  • liên quan đến việc sản xuất, bán, cung cấp hoặc tiếp thị sản phẩm của chúng tôi

  • không sử dụng tên riêng của bạn trên nền tảng truyền thông xã hội này

 • ngụ ý rằng cơ quan chính phủ, bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe chứng thực sản phẩm của chúng tôi

 • đưa ra nhận xét về cơ chế hoạt động của sản phẩm nằm ngoài công dụng của nó, vì những nhận xét này có thể nguy hiểm hoặc gây hiểu lầm – sản phẩm của chúng tôi được phát triển cho các công dụng cụ thể, như đã nêu trên nhãn và/hoặc trong quảng cáo của chúng tôi

 • đưa ra nhận xét về các tình trạng, bệnh tật, bệnh tật hoặc khiếm khuyết nghiêm trọng, chẳng hạn như nhận xét về cách một sản phẩm đã giúp bạn điều trị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc cách sản phẩm đó sẽ làm giảm tình trạng nghiêm trọng của người được gắn thẻ

Chúng tôi cũng có nghĩa vụ đảm bảo mọi quảng cáo chúng tôi thực hiện, bao gồm cả sự chứng thực và lời chứng thực, không gây hiểu nhầm. Vì vậy chúng tôi hứa sẽ tiết lộ:

 • người đã hoặc sẽ được bồi thường khi đưa ra lời chứng thực

 • người đưa ra lời chứng thực, chẳng hạn như trong trường hợp người ban đầu đưa ra lời chứng thực không muốn xuất hiện trong quảng cáo của chúng tôi

 • người đưa ra lời chứng thực là thành viên gia đình trực tiếp của bất kỳ ai làm việc cho công ty của chúng tôi