Giao hàng

Thời gian vận chuyển sẽ tuỳ thuộc vào các nhà phân phối/đại lý của chúng tôi. Để thuận tiện cho bạn, vui lòng đảm bảo rằng có người nhận hàng tại địa chỉ giao hàng mà bạn chỉ định. Nếu không ai có thể nhận được hàng vào thời điểm giao hàng, nhân viên giao hàng sẽ hẹn thời gian phát lại kiện hàng. Người nhận có trách nhiệm sắp xếp thời gian nhận.