Tiếp cận thuần chay

Tại Herbs of Gold, chúng tôi tự hào về dòng sản phẩm thân thiện với người ăn chay rộng rãi của mình. Lắng nghe từ khách hàng, chúng tôi nhận thấy xu hướng tích cực tìm kiếm các lựa chọn sản phẩm phù hợp với chế độ ăn chay và chế độ ăn thuần chay để hỗ trợ sức khỏe của họ cũng như các cân nhắc thân thiện với môi trường và yếu tố đạo đức đi kèm theo việc áp dụng chế độ ăn thuần thực vật.

Mặc dù thân thiện với người ăn chay là yếu tố quan trọng cần cân nhắc, nhưng một số thành phần hữu ích về mặt hỗ trợ trị liệu như dầu cá của chúng tôi lại không hoàn toàn phù hợp yêu cầu thân thiện với người ăn chay.

Đối với những sản phẩm này, chúng tôi vẫn đảm bảo nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên từ cá đánh bắt bền vững, đồng thời vẫn được kiểm tra chất lượng và độ tinh khiết về kim loại nặng.

Dòng sản phẩm Herbs of Gold

Hơn 80% phù hợp với chế độ ăn thuần chay

Gần 90% phù hợp với chế độ ăn chay

Tìm hiểu thêm về nguồn gốc nguyên liệu!

Hãy trải nghiệm sự cống hiến của Herbs of Gold cho sức khoẻ của bạn!